Lansarea serviciilor: Centrul de Resurse și Suport pentru Tineri (CRST) și Locuința Socială Asistată (LSA) pentru tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, 25 septembrie 2019, cu începere de la ora 09:30, în incinta Primăriei municipiului Chișinău, sala nr.15.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova”, Vă invită să participați la evenimentul de lansare a serviciilor sociale pentru copiii și tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă: Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată. Serviciile au fost create în contextul implementării reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului.

În cadrul evenimentului va fi organizată o masa rotundă cu genericul „Servicii sociale specializate pentru copii și tineri ieșiți din servicii sociale de plasament”, urmată de vizita în serviciile propriu zise.

La eveniment vor participa reprezentanții structurilor centrale și locale, consilieri municipali, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul protecției copilului, tineri beneficiari ai serviciilor respective și alții.
Centrul de Resurse și Suport pentru Tineri va avea drept obiectiv facilitarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire alternativă. Pentru atingerea acestei sarcini Centrul va oferi beneficiarilor programe de informare, asistență și instruire axate pe formarea deprinderilor de viață independentă, orientarea profesională, prevenirea comportamentelor cu risc sporit, precum și instruire parentală (parenting).

Prin urmare, Serviciul de Locuința Socială Asistată va activa în scopul facilitării integrării profesionale și sociale a tinerilor, formarea și dezvoltarea deprinderilor pentru un trai independent, dar și asigurarea temporară cu spațiu locativ.

Serviciile respective, create în baza ordinului Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (actualmente Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) cu privire la pilotarea serviciilor pentru tinerii care ies din sistemul de servicii sociale de plasament și în baza deciziilor Consiliului Municipal Chișinău, vor deservi, în special, copii și tineri cu vârsta între 16 – 23 ani, ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă (IR, APP, CCTF, tutelă/curatelă, CPT, CC, ).

Interviu cu Lucia Caciuc, șef interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

 • Cine este Măria Sa, Copilul?

Copiii vor rămâne mereu generația care aduce schimbarea și cel mai frumos cadou pe care îl dăruiește Dumnezeu lumii. Activând deja de 30 de ani ca pedagog, pot afirma cu certitudine că copiii îmi dau doza zilnică de energie de care am nevoie ca să pot să-mi realizez acțiunile planificate. Copiii ne învață pe noi adulții să prețuim lucrurile, să iubim necondiționat, să dăruim fericire, să oferim zâmbete fără a cere ceva în schimb. La fel, copilul are nevoie să-i înțelegi necesitățile, dorințele și chiar dacă nu are vârsta corespunzătoare pentru a lua decizii, copilul trebuie să-și exprime opinia și să-i fie respectată. Doar atunci când îi oferi copilului atenția, suportul, încrederea și înțelegerea necondiționată el devine o forță capabilă de a construi un viitor frumos.

 • Au într-adevăr copiii mai multe drepturi decât responsabilități?

Având în vedere că sunt limitați în acțiuni și decizii din cauza vârstei, mulți sunt de părere că copiii ar avea mai multe drepturi și mai puține responsabilități. Eu consider că pentru ca un copil să se dezvolte în toate aspectele vieții, acesta trebuie să conștientizeze că pe lângă drepturi are și responsabilități, pe care ar trebui să le exercite în egală măsură. Acest fapt este menționat și în art. 14 „Obligaţiunile copilului” din Legea Republicii Moldova nr. 338 din 15.12.1994 „Privind drepturile copilului”, care prevede: „Copilul este obligat să conştientizeze şi să respecte ordinea publică şi normele de convieţuire, să preţuiască atât tradiţiile şi valorile culturale naţionale, cât şi cele general-umane, să acumuleze cunoştinţe şi să se pregătească pentru o activitate utilă, să manifeste o atitudine grijulie faţă de părinţi, mediul ambiant, proprietatea publică şi privată”.

 • Din punct de vedere informativ aveți un site minunat – dmpdc.md. Ce drepturi ale copilului sunt încălcate cel mai des în municipiul Chișinău?

Drepturile copilului sunt reglementate în Convenția  ONU pentru drepturile copilului din anul 1989 (Republica Moldova a ratificat acest tratat la 12 decembrie 1990, în vigoare din 25.02.1993) şi în Legea Republicii Moldova nr. 338 din 15.12.1994 „Privind drepturile copilului”. Prin urmare, copilul are dreptul la sănătate, educație, viața de familie, joacă și recreere și la un nivel de trai adecvat.   Conform datelor statistice pentru I semestru al anului curent, cel mai des drept al copilului încălcat este – dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violentăneglijentăabuz sau rele tratamenteÎn majoritatea cazurilor acest drept este încălcat de către părinţi, urmaţi de îngrijitorii acestora ( membrii familiei extinse, tutori/curatori, etc). Respectiv, din 335 sesizări recepţionate – 174 au fost neglijarea copiilor, 100 – abuz fizic, 61 alte forme de abuz. Din numărul total de sesizări au fost deschise 192 dosare de asistenţă şi 143 cazuri închise (nu s-au adeverit faptele).

 • Ați declarat într-un interviu că a pune copilul să cerșească în stradă este o crimă. De ce nu trebuie să oferim bani copiilor impuși să cerșească în stradă și ce măsuri să întreprindem când ne ciocnim cu asemenea cazuri?

În anul curent Direcţia municipală pentru protecția drepturilor copilului a relansat campania de prevenire și combatere a fenomenului cerșitului cu implicarea copiilor în situație de stradă, cu mesajul: „Nu le mai dați bani. Ajutați-ne să-i protejăm”. Această campanie a fost demarată în scopul informării opiniei publice că dându-le bani persoanelor şi copiilor care practică cerşetoria cetățenii contribuie indirect la  exploatarea copiilor; analfabetismul copiilor care cerşesc, susţin relele tratamente aplicate copiilor obligaţi să cerşească; sprijină pericolele pe care le implică cerşetoria: frigul şi căldura extremă, riscul de accidente, riscul ca copiii să fie abuzaţi fizic sau sexual de către adulţi etc.

De ce nu trebuie să oferim bani copiilor – consolidăm acest fenomen nociv.

Ce măsuri să întreprindem când ne ciocnim cu asemenea cazuri – Cetăţenii care remarcă un copil sau un matur cu un copil cerşind în stradă, să nu le ofere bani, ci să sesizeze imediat la numărul 112 organele de Poliţie, care dispun de pârghii legale pentru a se deplasa imediat la faţa locului şi care, ulterior, vor implica autorităţile tutelare pentru a soluţiona cazurile acestor copii.

 • Copilul este ființa, pe care părinții o iubesc cel mai mult. Cu toate acestea Direcția condusă de Dumneavoastră există și activează destul de intens. Care ar fi motivele pentru care părinții ajung să încalce drepturile ființei, care ar trebui să fie cea mai iubită?

Cultura educaţională scăzută a părinţilor ar fi unul din motivele pentru care părinții încalcă drepturile copiilor. Unii încă mai trăiesc cu expresia „bătaia este ruptă din rai” sau o lovitură aplicată copilului nu este gravă și pe mine părinții m-au bătut și nu am crescut un om rău. Sunt practici de educare învechite, preluate din generație în generație. Părinții nu conștientizează că societatea este în continuu evoluție, nu acceptă schimbările și nu se conformează cerințelor și nevoilor copilului secolului 21. Alte motive ar fi abuzul de alcool, utilizarea substanțelor toxice, practicarea unui mod de viață amoral.

 • Să aibă grijă de propriul copil, este datoria fiecărui părinte și problemele nu sunt o scuză. Totuși, ce ar trebui să se schimbe în societate și la ce nivel, încât să avem cât mai multe familii integre și fericite?

Consider că părinții ar trebui să fie un exemplu pentru copiii lor. Înainte de a-i cere copilului să se comporte într-un anumit mod, să își îndeplinească obligațiunile, să respecte persoanele din jur, părinții ar trebuie exact la fel să acționeze cu cei din jur, copiii ar trebuie să vadă aceste valori la părinții lor. Copiii nu au capacitatea de a înțelege lucrurile, de a distinge binele de rău, aici intervine părintele care îl ajută pe copil să facă diferența dintre lucruri, ulterior, copilul copiază comportamentul părinților. Prin urmare, crearea serviciilor de educație parentală, unde părinții vor fi învăţaţi să trăiască fără violenţă, să își educe corect copiii, consultații cu psihologii, suport material, ar contribui la majorarea numărului de familii integre și fericite.

 • Site-ul este bun pentru copiii care au acces la Internet, știu a citi și au istețimea să vă găsească. Ce proiecte realizați ori planificați să realizați pentru sporirea nivelului de informare, astfel încât să vă cunoască toți copiii din municipiu?

Centrele comunitare pentru copii şi tineri reprezintă o modalitate pentru sporirea nivelului de informare. În aceste centre sunt organizate seminare, mese rotunde, dispute, victorine etc., cu invitaţia specialiştilor din diverse domenii (medici, poliţişti, preoţi, reprezentanţi ai ONG); la fel, copiii pot participa la cercuri, precum: șah, pictură, arta teatrală, ciclism, vocal, biser, mica gospodină, origami, box, ș.a. Organizăm şedinţe tematice în cadrul instituţiilor de învăţământ, participăm în cadrul emisiunilor TV, radio sau scriem articole în ziare.

 • De obicei copiii se adresează singuri ori sunt ghidați de rude/ vecini/ profesori/ cunoscuți?

Se adresează şi singuri, întrucât la școală povestesc că și-au petrecut timpul liber într-un centru comunitar, dar mai mult sunt ghidaţi de maturi. În cadrul centrelor comunitare copiii își pot dezvolta talentele, sunt ghidați de pedagogi cum să-și perfecționeze calitățile pentru a fi un orator bun, pictor profesionist sau un sportiv de performanță. Dorind să fie cei mai buni într-un anumit domeniu, dar și pentru a socializa cu semenii lor, copiii frecventează entuziasmați centrele.

 • Pe site-ul amintit mai sus, găsim o pagină foarte mare cu sfaturi utile pentru părinți. Ce lucruri de bază ar trebui să cunoască un părinte în comunicarea sa cu copilul?

Părinții ar trebui să cunoască că copilul are nevoie de atenție și timp petrecut împreună, nu doar de critici și banii acestora. Uneori părinții greșesc crezând că pot înlocui dragostea și căldura părintească cu lucruri materiale care sunt efemere. Părintele trebuie să aibă răbdare în comunicarea cu copilul și să își aducă aminte că cândva a fost și el la fel, să îl educe fără violență, să-i explice unde a greșit, să-l asculte. Copilul nu trebuie să aibă frică față de părinte, altfel el se izolează, crește nesigur în forțele proprii și această teamă ar putea să-l limiteze în acțiuni. Atunci când părintele nu poate face față comportamentului dificil al copilului, mai ales în perioada pubertății, acesta ar trebui să se adreseze după ajutor la psiholog, psihoterapeut și să soluționeze problemele împreună.

 • Tot într-un interviu ați declarat că de multe ori educația trebuie s-o începem de la părinți, după care să mergem la copii. Ce proiecte există/ se planifică pentru atingerea obiectivului respectiv?

Existența Programelor de educaţie parentală au demonstrat eficienţa sa întrucât contribuie la consolidarea relaţiei părinte-copil. Din 2016 în colaborare cu AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului implementează Programul „Mellow Parenting” şi din anul curent Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Neovita” a testat un Program de educaţie parentală „Pentru o familie sănătoasă”. Este important ca statul să aloce finanţe pentru ca mai mulţi părinţi să beneficieze de sesiunile acestor Programe.
Totodată, este important să nu fim indiferenţi – dacă o persoană cunoaşte despre o atitudine violentă, să anunţe imediat organele competente, cu atât mai mult o poate face anonim.

 • Concursurile realizate pentru copiii, de fiecare dată umplu Chișinăul de agitație; toți doresc să obțină un premiu. Pentru ce concursuri să se pregătească copiii?

Toate concursurile organizate poartă un caracter tematic: Prevenirea traficului de persoane, Drepturile mele, Efectele migraţiei părinţilor, Sărbătorile de iarnă sau cele naţionale etc

 • Drepturile copilului sunt o problemă sensibilă pentru Uniunea Europeană. Se așteaptă colaborări în timpul apropiat?

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului colaborează eficient cu Marea Britanie, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, România la capitolul instruirea specialiștilor responsabili de protecția copiilor în situație de stradă, Republica Turcia, Italia, ș. a. În timpul apropiat urmează să colaborăm cu Suedia în cadrul proiectului pilot: „Schimb de experiență pentru asistența copiilor cu autism și dizabilități mintale”.

 • Cu siguranță munca Dumneavoastră este nobilă. Ce v-a făcut să vă dedicați apărării drepturilor copiilor?

Copiii sunt cele mai fragile ființe, care au nevoie de protecție, dragoste, sprijin, atenție, ș. a, iar noi, adulții, suntem responsabili pentru a le crea condiții ca ei să se dezvolte într-un mediu armonios. Întotdeauna unde am văzut suferință am dorit să ajut, poate ține și de educația pe care am avut-o acasă, părinții mei au știut să mă crească frumos, să cultive în mine valori, precum: empatia, respectul, bunătatea, toleranța, ș.a. Crescând cu aceste valori nu poți rămâne indiferent la circumstanțele din societate, pentru că toți suntem diferiți și acționăm diferit. În activitatea mea, am întâlnit mame care își neglijau copiii, părinții ce își abuzează copiii sau îi obligă să cerșească. Deși aceste lucruri sunt crude și urâte, ele există în societatea noastră și au consecințe negative asupra copiilor. Respectiv, în măsura posibilităților, îmi doresc să ajut acești copii, să-i scutesc de durere, pentru că ei nu au nici o vină și ar trebui să-și trăiască copilăria fericiți.

 • Mediul on-line cunoaște activitățile, pe care le realizați, dar mai puțin vă cunoaște datele biografice. Ce aspecte din viața Dumneavoastră (studii, familie, experiențe etc.) permiteți să fie cunoscute de publicul larg?

Vin dintr-o familie de pedagogi, care s-au dedicat întreaga viață copiilor din Durlești, orașul meu de baștină. Dragostea pentru copii m-a determinat și pe mine sa-mi aleg această profesie, de aceia la această întrebare mereu zic că sunt de meserie, dar  și vocație pedagog. Am absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie. Din anul doi de facultate lucrez în instituția pe care am absolvit-o, alături de foștii mei profesori. În momentul în care am devenit consilier în orașul de baștină am înțeles că am nevoie de studii în domeniul administrației  publice, de aceia am aplicat la studii de masterat la Academia de Administrare Publică pe care am absolvit-o cu brio. Sunt căsătorită și am o fiică pe nume Anișoara-Florentina, care este universul meu și sursa de inspirație. Anișoara-Florentina și-a făcut studiile în Franța, iar la moment activează pe specialitate în Marea Britanie. Familia este locul în care mă refugiez de agitația lumii și locul unde îmi încarc bateriile, iar atunci când doresc să îmi împart bucuriile, i-au legătura cu fiica mea și povestim ore întregi. Este confidenta mea de suflet, dar și cel mai exigent evaluator al muncii, dat fiind faptul ca e specialist în audit social și financiar. Ce ține de experiență profesional, pot menționa că activez deja de 30 de ani în domeniul pedagogiei, pe parcursul activității mele am fost implicată în acțiuni cu caracter social, cultural, am moderat concerte și alte evenimente care mi-au oferit posibilitatea să cunosc foarte multă lume bună și frumoasă.

Opt reguli pentru a fi în siguranţă

1. Înainte de a mă duce undeva, eu întotdeauna le spun părinţilor mei sau persoanei care are grijă de mine unde mă duc, cum voi ajunge acolo, cine va merge cu mine şi când mă voi întoarce.

2. Mai întâi întreb părinţii dacă îmi dau voie, şi abia după asta urc într-o maşină sau accept invitaţia cuiva de a mă duce cu acea persoană, chiar dacă cunosc persoana respectivă. Întreb părinţii înainte de a accepta bani, cadouri sau altceva.

3. Este bine pentru mine să fiu împreună cu cineva atunci când mă duc undeva sau când mă joc afară.

4. Eu spun ferm NU fiecărui om care încearcă să mă atingă într-un mod, care mă face să mă tem, să simt neplăcere sau dezgust. În asemenea cazuri, mă duc şi spun ce mi s-a întâmplat unui adult în care am încredere.

5. Eu ştiu că nu sunt de vină, dacă cineva mă atinge într-un mod neplăcut. Eu sunt liber şi nu trebuie să ţin în secret aceste fapte.

6. Eu am încredere în sentimentele mele şi discut cu adulţii acele probleme care sunt prea complicate ca să le rezolv singur. Am în jurul meu mulţi oameni cărora le pasă de mine şi sunt gata să mă asculte şi să creadă că ceea ce le spun este adevărat. Eu nu sunt singur(ă).

7. Niciodată nu e prea târziu să cer ajutor. Pot să cer, până voi primi ajutorul de care am nevoie.

8. Sunt o persoană deosebită şi am dreptul să mă simt în siguranţă.

Sursa: http://amicel.cnpac.org.md

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef de gospodărie la Centrul de plasament pentru copii

1.Scopul general al funcţiei:

Şeful de gospodărie se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, tratatele internaţionale, deciziile Consiliului municipiului Chişinău, dispoziţiile Primarului general, alte acte normative şi legislative  şi regulamentul de activitate al Centrului.

Şeful de gospodărie se află în subordinea managerul Centrului şi contabilității DMPDC;

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi abilităţilor  profesionale pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
 2. Adaptabilitate la locul de muncă;
 3. Responsabilitate;
 4. Capacitate relaţională;
 5. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 6. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale specializate;
 7. Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
 8. Contactează furnizori şi negociază condiţii financiare favorabile CENTRULUI;
 9. Asigură respectarea bugetului alocat;
 10. Organizează activitatea de transport şi recepţie a materialelor;
 11. Raportează neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar
 12. Identifică furnizori, analizează şi prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile Centrului.
 13. Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor.
 14. Arhivează copii de contracte.
 15. Urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de servicii.
 16. Monitorizează consumul şi propune măsuri de reducere
 17. Asigură remedierea situaţiilor neprevăzute.

3. Responsabilităţile:

 1. Asigură buna funcţionare a mijloacelor fixe de uz comun;
 2. Asigură un mediu de lucru sigur şi condiţii bune de lucru;
 3. Asigură fluxul de documente justificative şi le arhivează;
 4. Distribuirea materialelor şi a rechizitelor conform bugetelor şi a normelor interne;
 5. Calitatea mediului de lucru al angajaţilor (condiţiile fizice);
 6. Respectarea confidenţialităţii datelor la care are acces;
 7. Raportarea la timp a abaterilor sesizate;
 8. Transmiterea integrală şi în timp util a informaţiilor către destinatarul  corespunzător;
 9. Păstrarea documentelor justificative;
 10. Îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 11. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de Centrul;
 12. Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
 13. Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale şi mijlloace fixe puse la dispoziţie de Centrul;
 14. Respectarea prevederilor, a normelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 15. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele Centrului;
 16. Se implică în vederea soluţionării situațiilor de criză care afectează Centrul.
 1. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite la Centrul inclusiv şi ajutoarele materiale;
 2. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centru;
 3. Participă la realizarea meniurilor;
 4. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 5. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 6. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 7. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DGPDC;
 8. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 9. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 10. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 11. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 12. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DGPDC facturile fiscale;
 13. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 14. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 15. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 16. Respectă  normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială;
 17. Îndeplineşte  cu operativitate şi profesionalism atribuţiile funcţionale;
 18. Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, Telefon: 022 22 60 98, Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea șef de gospodărie.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de dădacă la Centrul de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei: Contribuie la realizarea şi respectarea drepturilor copilului în cadrul procesului de reintegrare şi resocializare în familia biologică nucleară sau extinsă.

Sarcinile de bază:

 1. Integrarea şi adaptarea copilului la specificul Centrului de plasament;
 2. Familiarizarea copilului cu Copii din Centru;
 3. Cunoaşterea regimului zilnic din Centru şi obişnuirea copilului cu respectarea lui;
 4. Cunoaşterea Regulamentului Centrului de Plasament, a cerinţelor şi exigenţelor faţă de conduită atât din interiorul, cât şi din exteriorul Centrului;
 5. Crearea unui climat afectiv şi moral corespunzător desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Respectă strict instrucţiunea despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, regulile de protecţie a muncii;
 2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educativ-instructiv, formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul mesei, spălatului, îmbrăcării etc., în fortificarea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a copiilor;
 3. Asigură păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale, restabilirea, completarea şi evidenţa strictă a acestora;
 4. Primeşte hrana de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului şi o transportă în grupă în vase acoperite;
 5.  E categoric interzis să ia cu sine copii la blocul alimentar;
 6. Se interzice să lase hrana fără supraveghere în locuri accesibile copiilor;
 7. Spală geamurile după necesitate;
 8. Acordă ajutor educatorului la pregătirea copiilor de plecarea şi venirea de la plimbare;
 9. Este responsabil de menţinerea ordinii şi curăţeniei în sală, dormitor, antreu şi alte spaţii, efectuând curăţenia umedă de două ori pe zi,
 10. Verifică sistematic şi respectă stric regulile sanitaro-epidemiologice;
 11. Aerisirea încăperile conform graficului, efectuează prelucrarea veselei cu soluţii dezinfectante şi respectă regimul de dezinfecție în timpul carantinei;
 12. Efectuează schimbul lengeriei de pat o dată la 10 zile şi a ștergarelor în dependenţă de necesitate, marchează lenjeria împreună cu educatorul;
 13. Pentru situaţii de excepţii, cunoaşte numerele de telefon ale managerului, adjunctului managerului, pompierilor, poliţiei de sector, salvării, medicului de familie de sector;
 14. Consemnează cu regularitate în Registrul de mesaje toate informaţiile care s-au petrecut în timpul turei;
 15. Păstrează confidențialitatea informaţiei privind viaţă intimă a copiilor şi familiilor pe care o obţin în urma exercitării de serviciu, conform Codului Deontologic de Etică Profesională;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: medii de specialitate

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea dădacă.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bucătar la Centrul de plasament pentru copii

 1. Scopul general al funcţiei:

Bucătarul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, REGULILE specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică şi regulamentul de activitate al Centrului.

Bucătarul participa la instruirea igienică  în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale şi va include părţile relevante ale prezentelor reguli sanitare.

Bucătarul  se află în subordinea Managerului  Centrului şi este responsabil de organizarea alimentaţiei.

2. Responsabilităţile:

1. Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

2.Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

3.Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

4.Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze valoarea nutritivă a produsului culinar;

5.Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

6. Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

7. Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale;

8.In scopul prevenirea contaminării produselor culinare, toate utilajele, instalaţiile se curăţă şi dezinfectează după necesitate.

9.Bucătarul este obligat să  asigure securitatea vieţii şi sănătăţii  beneficiarilor, precum şi integritatea bunurilor în timpul atribuţiilor de serviciu;

10. Respecte regulile de ordin intern ale unităţii, regulile igienei personale şi referitoare la  locul de muncă; regulile privind protecţia muncii;

11. Cunoaşte cerinţele documentelor tehnice în vigoare privind alimentaţia publică;

12. Respectă etica profesională în procesul servirii beneficiarilor;

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane Telefon: 022 22 60 98 Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea bucătar.

Festivalul Internațional de Creație Incluzivă 2019

În perioada 13 – 15 septembrie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Asociația părinților cu copii cu dizabilități mintale „Planeta Carității” a organizat Festivalul internațional de creație incluzivă „Moldova mea – leagăn de flori”, ediția II. Festivalul se desfășoară în cadrul proiectului: „Cinstim tradițiile, perfecționăm măiestria, slăvim Moldova”.

Evenimentul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior mesaje de felicitare au adresat mai mulți invitați care au participat la eveniment. Prin acest festival, organizatorii își propun să creeze un spațiu creativ incluziv pentru persoanele cu dizabilități și semenii lor, care va contribui la:
Evenimentul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior mesaje de felicitare au adresat mai mulți invitați care au participat la eveniment. Prin acest festival, organizatorii își propun să creeze un spațiu creativ incluziv pentru persoanele cu dizabilități și semenii lor, care va contribui la:

– dezvoltarea potențialului creativ;

– dezvoltarea talentelor, identitatea culturală;

– atragerea specialiștilor pentru a oferi asistență creativă și metodică copiilor și tinerilor cu dizabilități;

– schimbarea atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități ca participanți egali la procesul cultural ș. a.

În cadrul evenimentului persoanele cu dizabilități au fost implicate în diverse activități artistice, cu participarea ansamblurilor de familie, cursa sportivă „starturi vesele”, expoziție de artă decorativă, lecții practice de creație incluzivă (participanții au demonstrat capacitățile lor în creația aplicată, au învățat să asorteze corect hainele, sa aibă grijă de aspectul exterior, să-și aranjeze coafura, să se miște grațios, să comunice cu auditoriul), Gala Laureaților „Constelația de talente”.

La festival participă delegații din Lituania, Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia.

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației aduc sincere felicitări și urări de bine tuturor angajaților din domeniu.

Activitatea asistenţilor sociali, dincolo de faptul că este o meserie, este şi un stil de viaţă, o slujbă continuă în folosul beneficiarului. Fiecare angajat în parte, prin cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate își cunoaște misiunea, iar acolo unde vede suferință, încearcă să ajute. Zi de zi le oferiţi celor care au nevoie de asistență, nu numai ajutorul vostru profesional, ci şi afecțiune, care izvorăște din bunăvoinţa voastră.

Vă exprim întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor sociale în domeniul protecției drepturilor copilului. Împreună am reușit să aducem speranță și zâmbete pe fețele acestor copii, am creat un spațiu protector şi schimbare pozitivă în viaţa şi inima celei mai fragile ființe – copilul.

Dumneavoastră sunteți cei care mângâiați creștetul unui copil trist, îl ghidați pe calea ce-a corectă, îi oferiți sprijin și încredere în forțele proprii, veniți cu un sfat pentru mamele disperate, contribuiți la consolidarea relației dintre părinți și copii. Vă dedicați cu suflet, dăruire și profesionalism, pentru că în acest domeniu dacă nu muncești cu dragoste, cu devotament nu obții rezultate.

Vă doresc noi succese dar şi motivaţii pentru performanţă şi perfecţiune.

Cu respect,

Șef interimar al Direcției

Lucia CACIUC

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește termenul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana până pe data de 20.09.2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește termenul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana.

1.Scopul general al funcţiei:

 Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

 2.Sarcinile de bază:

1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;

2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;

3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;

4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă  documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerințele pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

3.Studii – superioare, licenţă în drept;

4.Experenţă profesională-un an

5.Cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova,

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

6.Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

7.Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 20.09.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 01.03.2019;

3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
4. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

7. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei;

8. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

9. Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;

10. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului.

Festivalul internațional de creație incluzivă „Moldova mea – leagăn de flori”, ediția II

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor